Agenda algemene ledenvergadering 9 nov a.s

7 oktober 2017
categorie: Nieuws
7 oktober 2017, reacties: Reacties uitgeschakeld voor Agenda algemene ledenvergadering 9 nov a.s

Algemene ledenvergadering – donderdag 9 november 2017, 21.15 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.

 

 1. Jaarverslag door de secretaris.

 

 1. Financieel jaarverslag.

 

 1. Verslag van de kascontrolecommissie.

 

 1. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

 

 1. Contributie seizoen 2017-2018.
 • Tijdens de vorige ALV is besloten de contributie voor dit seizoen met €10 te verhogen

 

 1. Begroting 2017-2018.

 

 1. Bestuursverkiezing
  1. Het bestuur draagt Gerwin Exters voor om zitting te nemen in het bestuur.
  2. Annemieke van Lierop en Robert v.d. Biggelaar zijn aftredend en niet herkiesbaar.
  3. Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen andere kandidaten voor het bestuur zich opgeven bij de secretaris, Erik van Aarle. (MET 5 HANDTEKENINGEN).

 

 1. Invulling vacature/functie penningmeester (optioneel).

 

 1. Ontwikkelingen Meierijstad.

 

 

 

 

Comments are closed.