Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering

21 november 2018
categorie: Nieuws
21 november 2018, reacties: Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering

Beste leden en ouders,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van v.v. Ollandia op donderdag 29 november. De vergadering begint om 21.30 uur.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Bestuur v.v. Ollandia

Algemene ledenvergadering – donderdag 29 november 2018, 21.30 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen notulen ALV 2018
 3. Jaarverslag door de secretaris.
 4. Financieel jaarverslag (onder voorbehoud).
 5. Verslag van de kascontrolecommissie.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Contributie seizoen 2019-2020.
  De contributie wordt voor komend seizoen verhoogd met de inflatie over 2018 (2%). 
 8. Begroting 2018-2019.
 9.  Bestuursverkiezing:
  1. Het bestuur draagt Mari van Rooij voor om zitting te nemen in het bestuur.
  2. Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen andere kandidaten voor het bestuur zich opgeven bij de secretaris, Erik van Aarle. (ondersteund met 5 handtekeningen).
 10. Ontwikkelingen Meierijstad.
 11. Stand van zaken nieuwe beleidsplan (inhoud en procedure).
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Comments are closed.