Odisco en Ollandia vragen toestemming voor onderzoek samenwerking

4 juli 2020, reacties: Reacties uitgeschakeld voor Odisco en Ollandia vragen toestemming voor onderzoek samenwerking

 

 

 

 

 

 

Betreft: informatiebrief leden en sponsoren                                                                                                 Olland, juli 2020

Beste leden, ouders/verzorgers en sponsoren van Odisco en Ollandia,

Korfbal en voetbal zijn in het veld twee heel verschillende spellen. Het spelen van de bal met de voet is bij korfbal een overtreding en het spelen van de bal met de hand mag bij voetbal alleen de keeper.

Olland centraal!!

Buiten het veld zijn de verschillen tussen KV Odisco en VV Ollandia heel klein. We ontvangen in het weekend allebei netjes onze tegenstanders en we hebben allebei enthousiaste vrijwilligers en trouwe sponsoren om de clubs draaiende te houden.

We hebben echter ook allebei dezelfde uitdagingen. Het is een feit dat het aantal kinderen dat op zaterdag op ons park de sport beoefent minder wordt. We doen ook best veel dingen dubbel. Als het veld niet goed gesproeid wordt, dan bellen we allebei naar de gemeente en in deze coronatijd maken we allebei een coronaplan om toch te kunnen sporten.

Wat doen we al samen?

Afgelopen tijd hebben we ook al veel activiteiten samen gedaan, zoals het gezamenlijk vieren van het Sinterklaasfeest, een gezamenlijk zomerfeest, menig voetballer heeft als eens kunnen douchen achter het douchegordijntje van de korfbal kleedlokalen en onlangs heeft KV Odisco nog een zeer geslaagde Bingo-dag georganiseerd in de kantine van VV Ollandia. Leden van beide verenigingen zijn telkens uitgenodigd voor deze activiteiten. We merken dat dit door veel leden als gezellig wordt ervaren. Ook hebben we als besturen de afgelopen 2 jaar al een aantal keer bij elkaar gezeten om bovenstaande samenwerkingen mogelijk te maken.

Wie gaat er uiteindelijk over een mogelijke samenwerking?

Natuurlijk kunnen wij als besturen niet zelf beslissen over een onderzoek naar mogelijke samenwerking! Daar gaan de leden van de afzonderlijke verenigingen over. In de agenda van de Algemene Ledenvergadering van KV Odisco op 27 augustus is daarom het volgende punt opgenomen:  “Onderzoek naar samenwerking met VV Ollandia (stemming, alle leden)”.  Bij Ollandia is dit zeker niet anders. Ollandia schrijft een extra ALV uit op dezelfde dag en tijd als Odisco, namelijk 27 augustus aanstaande. De leden gaan over wat er met de club gebeurt.

De besturen van beide verenigingen bereiden de ALV’s zo voor dat een eventueel onderzoek naar samenwerking snel kan worden opgestart. Aan deze voorbereiding willen we de komende weken gaan werken. Mocht bij de ALV van minimaal één van de verenigingen blijken dat de leden tegen een onderzoek naar samenwerking stemmen, dan zullen we het onderzoek uiteraard niet van start laten gaan.

Ter voorbereiding

De mening van onze leden en vrijwilligers zijn voor ons ontzettend belangrijk. We willen de mogelijkheid tot samenwerking dan ook samen met jullie onderzoeken. We denken er over om een aantal tijdelijke werkgroepen in te stellen die gaan kijken of en hoe we eventuele samenwerking het beste vorm kunnen geven. Daarbij willen we ook onze jeugd betrekken. Deze werkgroepen zullen fungeren als adviesgroepen van de besturen. Als het onderzoek van start gaat, zullen eventuele plannen/voorstellen vanzelfsprekend in een ALV van de afzonderlijke verenigingen worden aangeboden aan de leden.

In het kort

Deze brief is bedoeld om jullie alvast, vooruitlopend op de Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen, te informeren. We hebben de intentie vanuit beide besturen om te onderzoeken of verdere samenwerking goed is voor beide verenigingen en uiteindelijk daarmee goed is voor Olland.

We staan aan het prille begin van een proces waarvan we op dit moment alleen kunnen zeggen dat we alle stappen zorgvuldig willen zetten en, als dit tot een voorstel leidt, de leden van de afzonderlijke verenigingen uiteindelijk besluiten of deze bekrachtigd worden.

Wilt je een bijdrage leveren of heb je nog dringende vragen naar aanleiding van deze brief? Neem aub contact op met één van de bestuursleden van KV Odisco of VV Ollandia. Zij zullen je dan zo goed als mogelijk van informatie en van een antwoord voorzien.

Met sportieve groet,

Bestuur Odisco                                                                                                              Bestuur Ollandia

 

 

Comments are closed.