Voortgang onderzoek samenwerking Ollandia & Odisco

5 april 2021, reacties: Reacties uitgeschakeld voor Voortgang onderzoek samenwerking Ollandia & Odisco

Donderdag 27 augustus 2020 hielden beide clubs een algemene ledenvergadering op sportpark Ekkerzicht. Corona-proof uiteraard. Rond de klok van halftien konden beide voorzitters elkaar mededelen dat er zowel bij Ollandia als bij Odisco unaniem was ingestemd om met het onderzoek naar samenwerking van start te gaan.

Op 19 november 2020 hebben we, onder leiding van een externe procesbegeleider Johan Vermeulen, een intake-bijeenkomst gehouden in de kantine van Ollandia. Tijdens deze gezellige en productieve bijeenkomst is gekeken naar de verschillende clubculturen, uitdagingen, ambities en acties ten behoeve van de samenwerking.

Hierop volgend is op 14 januari dit jaar een bijeenkomst gehouden voor potentiële werkgroepleden. Tijdens deze drukbezochte onlinebijeenkomst is uitleg gegeven over de juridische en praktische zaken die bij een samenwerking komen kijken. Geïnteresseerden voor deelname aan de werkgroepen hebben zich na de bijeenkomt gemeld bij Odisco en Ollandia. Hierna hebben we alweer een drietal bijeenkomsten gehad met afvaardigingen van de besturen van Odisco en Ollandia en met de stuurgroepleden vanuit de afzonderlijke werkgroepen. Er zijn 3 werkgroepen, namelijk de werkgroep financiën, de werkgroep sportpark en als derde de werkgroep organisatie. Donderdag 18 maart 2021 verwachten we een advies vanuit de werkgroepen richting de besturen van Odisco en Ollandia. Daarna zullen de besturen de adviezen bestuderen.

Één vereniging met één doel, eenheid door sport en sfeer. Vanuit de besturen van Ollandia en Odisco alvast een hartelijk dank naar de werkgroepleden. De werkgroepleden hebben alleen al vele uren noeste arbeid verricht om te komen tot weloverwogen plannen en ideeën voor deze beoogde samenwerking.

De besturen van v.v. Ollandia en Odisco

Comments are closed.