Uitnodiging ALV Ollandia/Odisco

12 april 2021, reacties: Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV Ollandia/Odisco

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Ollandia/Odisco op dinsdag 11 mei 2021 om 20.00 uur.

Inleiding

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de ALV op 11 mei 20.00 uur.

Na de ALV van 27 augustus 2020 zijn beide besturen druk aan de slag gegaan met het onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen Ollandia en Odisco.

Er zijn drie evenwichtige commissie aan de slag gegaan. Ook zijn de beide bonden KNVB en KNKB betrokken. De gemeente heeft ons in die zoektocht ook geholpen en hebben een procesbegeleider, de heer Johan Vermeulen, aangesteld. Als besturen hebben we nu het voorstel om beide vereniging daadwerkelijk samen te voegen. Om daar mee verder te gaan, is er een besluit van beide verenigingen nodig. Dit willen wij in de ALV aan de orde stellen.

Waarom nodigen wij u nu toch uit voor een ALV in deze onzekere tijd van Corona?

Dat is niet om  er snel iets doorheen te krijgen, maar wij willen wel proberen om alles tijdig afgerond te hebben. De KNVB heeft namelijk een einddatum waarop we de samenvoeging in kunnen laten gaan. Halen we die datum niet, dan wordt het volgend seizoen. Dan gebeuren er geen erge dingen, maar wij willen toch het komende seizoen al zo ver als mogelijk zijn. Waar de vergadering gehouden wordt en hoe, weten we nog niet. Maar de dag en het tijdstip mag u alvast noteren. Nader bericht volgt.

Waar vragen wij u een besluit over te nemen?

Als er vergaderd wordt, dan is het wel belangrijk dat iedereen weet waar het over gaat en waar je “ja” (of “nee”) tegen zegt. Zoals gezegd, hebben we met drie commissies een heel proces doorlopen. De drie commissies zijn: Commissie Organisatiestructuur, Commissie Financiën en Commissie Faciliteiten Sportpark. Die drie commissies hebben alle drie een advies opgesteld. Deze adviezen zijn met de besturen besproken. Waar moeten we nu over beslissen?

Dat is in één zin het volgende:

“Het daadwerkelijk over gaan tot het samenvoegen (praktische fusie) van R.K.V.V. Ollandia en Odisco:

  • waarbij Odisco “op gaat in” Ollandia;
  • waar, bij de verder uitwerking van de samenvoeging, de adviezen van de drie commissies als uitgangspunt aangehouden worden;
  • waarbij de wijze van innen van contributie het komende seizoen, nog op de wijze plaats blijft vinden zoals dit bij beide verenigingen nu gebruikelijk is;
  • waarbij zodra de nieuwe statuten van de gezamenlijke vereniging bij de notaris gepasseerd zijn het bestuur van de verenging gevormd wordt door de beiden huidige bestuursleden van de twee verenigingen samen;
  • waarbij R.K.V.V. Ollandia nog een zelfstandig besluit neemt over de bestemming van het redelijk grote positief verschil van vermogen tussen beide verenigingen (circa 40% van het opgebouwd vermogen van Ollandia)”.

Dit is een best lange zin, maar korter konden we hem niet maken.

Hoe kunt u zorgen dat u goed voorbereid bent voor de vergadering om goed te weten waar u over besluit?

Dat kan op twee manieren. De eerste is om de drie adviezen van de commissies bij de secretaris op te vragen en door te lezen. Dan weet u alles. Misschien vraag je je wel af waarom Odisco in Ollandia op gaat en dit niet andersom is? In de stukken kun je dan lezen dat de reden daarvan o.a. is dat dat het meest praktisch is omdat de verzekeringspolis voor het pand, de contracten voor gas, water, licht en zo voorts op naam van Ollandia staan. Verder lees je ook dat de samenvoeging op basis van 100% gelijkwaardigheid van beide verenigingen is.

De tweede manier om je voor te bereiden op de vergadering is om kennis te nemen van hoe wij als verenigingen het onderzoek uitgevoerd hebben en dan er van uit te gaan dat het onderzoek goed en zorgvuldig uitgevoerd is en de verdere samenvoeging “wel goed zit.” Dat kost minder tijd. Iedereen is vrij om te doen wat hij/zij wil.

Hoe hebben wij het onderzoek dan in de praktijk uitgevoerd?

  • We hebben ons goed voor laten lichten hoe de samenvoeging bij andere verenigingen is gegaan;
  • We hebben adviezen ingewonnen en begeleiding gehad van de bonden, de gemeente en een ervaren procesbegeleider;
  • De drie commissies zijn evenwichtig samengesteld met evenveel mensen van Ollandia als van Odisco;
  • Binnen de drie commissie is geen enkel discussie of verschil van inzicht ontstaan over wat het beste is voor beide verenigingen en de manier van samenvoeging (dit betekent niet dat er slecht naar gekeken is, maar de commissieleden waren het er overal snel en unaniem over eens hoe het verder moet);
  • Tussen de besturen van Ollandia en Odisco is geen enkele discussie of verschil van inzicht ontstaan over wat het beste is voor de beide verenigingen en de manier van samenvoeging.

Wat wil Ollandia met het verschil in vermogen doen?

Het bestuur van Ollandia wil het verschil in vermogen besteden aan duurzame investeringen in het sportpark. Hierbij is het bestuur een voorstel voor LED-verlichting aan het uitwerken en wellicht is het verstandig om, indien de gemeente 1 kunstgrasveld voor het korfballen aanlegt, dit veld op onze eigen kosten te laten vergroter zodat we als verenigingen beiden meer aan het veld hebben. Of hier het hele verschil aan vermogen mee gemoeid is, is nu nog niet bekend. Het doel van het bestuur van Ollandia is zeker niet “om alles op te maken” er mag gerust wat over blijven voor de toekomstige gezamenlijke bankrekening. Over de kosten die de samenvoeging met zich mee brengen voor wat uitstraling, aankleding en kleine verbouwing van het gebouw betreft, is en blijft voldoende budget over. Daar  hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Comments are closed.