Kort verslag van de ALV van 25 november

26 november 2021, reacties: Reacties uitgeschakeld voor Kort verslag van de ALV van 25 november

Algemene ledenvergadering Odisco & Ollandia
25 November 2021​

Agenda

1) Opening door de voorzitter.​

2) Goedkeuring notulen ALV 15 juni 2021 ​

3) Stand van zaken en vervolgaanpak praktische fusie Ollandia/Odisco.​

4) Verkiezing van een zestal nieuwe bestuursleden voor v.v. Ollandia​

5) Aftreden van bestuursleden​

6) Rondvraag​

7) Sluiting​

Agendapunt 2: Goedkeuring notulen ALV 15 juni 2021

Agendapunt 3: Stand van zaken en vervolgaanpak praktische fusie Ollandia/Odisco.

 1. Opdracht​
 2. Fusie commissies​
 3. Korte uiteenzetting bevindingen commissies​
 4. Daar uitvolgende Organisatiestructuur​
 5. Nieuw te kiezen bestuursleden

 

Ad 1 – Opdracht:

​​De besturen van beide verenigingen hebben opdrachten gegeven aan ​de fusiecommissie om uit te zoeken: ​

 1. Wat zijn de voordelen van een fusie ​
 2. Als we fuseren, hoe dan?

 

Ad 2 – Fusie commissie

Aansturing fusiecommissie’s: Peter van Roosmalen / Erik van Aarle

Begeleiding vanuit NOC/NSF: Johan Vermeulen

Commissies:

Faciliteiten:

Maikel van Schijndel

Jessie Wouters​

Mariëlle Bekkers​

Suzanne Schevers​

Iris van Heeswijk​

 

Financiën:

Mare Meijs

Marlon van Heeswijk​

Carlo Siemons​

Chantal Brugmans

 

Organisatiestructuur​:

Rob van der Heijden

Michelle van Heereveld​

Ingrid van Boxtel​

Gerard Verhagen

Ad 3 – Korte uiteenzetting bevindingen commissies

Faciliteiten

 • Bij het betreden van het sportpark gaat men het gevoel krijgen dat er één club gehuisvest is waarbij zowel korfbal als voetbal worden beoefend. Deze eenheid ziet men terug in de gehele accommodatie, één tenue met dezelfde clubkleuren en gezamenlijk gebruik van de kleedruimtes. ​
 • De huidige voetbalkantine leent zich het beste om de gezamenlijke kantine te worden, waarbij een uitbreiding wenselijk is. De huidige bestuurskamer van Ollandia zou hiervoor moeten worden verbouwd.​
 • Doordat er meer personen gebruik gaan maken van de kantine zal moet worden bekeken in hoeverre de garderobe en de toiletten aangepast / uitgebreid moeten worden.​
 • De huidige kantine van Odisco kan worden gebruikt als bestuurskamer en overlegruimte. ​
 • De materialenruimtes van beide sportdisciplines behouden hun huidige functie. ​

 

Financiën

 • Voor- en nadelen ten aanzien van de financiën incl. sponsoring. ​
  Waarbij blijkt dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen.​
 • Daarnaast gekeken naar de financiele situatie bij: ​
  Activiteiten, Inkomsten kantine, veldhuur, bondsafdracht, trainers/personeel, onderhoudskosten, huisvesting, waarde eigendommen, kleding.​
 • De aanbeveling vanuit de werkgroep is om het contributiemodel volledig te herzien. De contributiebepaling van Odisco past momenteel niet binnen de methodieken van Ollandia en visa versa. ​
 • 4 aanbevelingen gedaan ten aanzien van sponsoring

 

Organisatiestructuur

Belangrijkste adviezen: ​

 • Rechtsvorm: samenvoegen (Praktische fusie)​
 • Naam: nieuw te kiezen door de leden middels prijsvraag​
 • De samenstelling van het bestuur van de fusievereniging ​

Uitgewerkte plannen: ​

 • Plan tijdens de fusie

 

Ad 4 – Organisatiemodel KV Odisco – V.v. Ollandia​

 

 

 

 

 

Agendapunt 4: Nieuw te kiezen bestuursleden

 • Secretaris: Erik van Aarle (zittend bestuurslid)​
 • Interne zaken: Mari van Rooij (zittend bestuurslid)​
 • Commissie en Activiteiten: Lucie Perreaux ​
 • Financiele zaken: Marlon van Heeswijk​
 • Technische commissie voetbal: Kevin van der Heeden​
 • Technische commissie korfbal: Ronald van den Brink​
 • Overige: Peter van Roosmalen (tot eind 2021/2022) / ​
  Maikel van Schijndel / Rob van der Heijden​
 • Procesbegeleiding 2021/2022: Erik van Aarle / Peter van Roosmalen / Maikel van Schijndel / Rob van der Heijden (uitleg)​
 • Roulerend voorzitterschap vanaf heden​

 

 Roulerend voorzitterschap

 • Waarom?​
 • Wie?​
 • Hoe?​
 • Zoektocht nieuwe voorzitter

 

Agendapunt 5: Aftreden van bestuursleden

 • Erik Huijbregts (niet herkiesbaar)​
 • Chantal Brugmans (niet herkiesbaar)

 

Agendapunt 6: Mijlpalen

 • Keuze clubnaam > gereed december 2021​
 • Keuze clubkleuren > gereed januari 2022​
 • Opmaken nieuwe statuten incl. wettelijke bestuurlijke vereisten > gereed januari 2022​
 • (Online) ALV tbv nieuwe statuten > gereed februari 2022​
 • Deponeren statuten bij KNVB en KNKV tbv fusie > gereed maart 2022​
 • Opstellen vrijwilligersbeleid > gereed april 2022​
 • Opstellen sponsorbeleid > gereed april 2022​
 • Overdracht leden Odisco naar nieuwe vereniging > gereed medio juli 2022​
 • Feest!!!!!!​
 • Opheffen KV Odisco > augustus 2022​
 • Communicatieplan > vanaf heden doorlopend

 

Nieuwe naam

 • Jullie kunnen een voorstel indienen voor een nieuwe verenigingsnaam​
 • Het bestuur maakt een selectie uit de ingezonden namen (filteren namen die niet mogen / kunnen)​
 • Middels twee of meerdere stemrondes wordt de uiteindelijke naam gekozen​
  Namen inleveren (uiterlijk 12 December)​
  2. 1e stemronde (14-19 December)​
  vervolgens het aantal namen terugbrengen tot 3-5 namen.​
  Er is een winnaar als 1 naam meer dan 80% van alle stemmen heeft.​
  3. 2e stemronde (22-31 December)​
  We hebben winnaar als een naam meer dan 50% van de stemmen heeft, anders ​
  brengen we het terug tot de beste 2 namen en volgt er een 3e en beslissende ​
  stemronde.​
 • Mail jouw voorstel voor de clubnaam naar nieuwenaam@ollandia.nl​

 

 • Rondvraag / Sluiting

Comments are closed.