Privacybeleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vv Ollandia verwerkt persoonsgegevens over u welke u zelf aan ons heeft verstrekt voor uw aanmelding lidmaatschap. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Adresgegevens
-Geboorteplaats
-Geboortedatum
-Geslacht
-Voor- en achternaam

Waarom wij deze gegevens nodig hebben
Vv Ollandia verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-Het registreren en vastleggen van uw lidmaatschap
-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen indien dit nodig is
-U te informeren over eventuele wijzigingen in programma of planning
-Om eventueel de door u bestelde goederen bij u af te leveren..

Hoe lang we gegevens bewaren
Vv Ollandia zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Vv Ollandia zal uw persoonsgegevens blijvend uit haar bestand verwijderen op het moment dat u uw lidmaatschap opzegt.

Delen met anderen
Vv Ollandia zal de door u verstrekte gegevens enkel aan de landelijke voetbalbond. KNVB, verstrekken voor uw lidmaatschap aan deze bond.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@ollandia.nl. Of door direct contact op te nemen met een bestuurslid. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN)