Commissies

Commissie technische zaken senioren
Voorzitter:
voetbalzaken.senioren@ollandia.nl
Peter   van Lierop 0413-474475
06-51487115
Overige leden: John Hagelaars
Frank Hermans
Luc van der Heijden
06-30557349
06-51357815
06-44204953
Commissie technische zaken Jeugd
Voorzitter
voetbalzaken.jeugd@ollandia.nl
Gerwin Exters 06-12711766
Overige leden Leon van Nuland
Mark Ooijen
Carlos Ooijen
Frank Hagelaars
Rob vd Heijden
Rinus Vervoort
06-24614577
0413-474918
06-21891149
06-21931907
06-30715670
0413-476160
Commissie vertrouwenspersonen (klik hier voor toelichting)
Senioren Martien Hagelaars 0413-475408
06-14449143
Dames senioren en jeugd Vacature
Jeugd Wilbert Maas 0413-477726
06-52016038
Sponsorcommissie
Voorzitter: Rob van der Heijden 06-30715670
Overige leden: Ruud van Driel
Whitney van Nuland
06-51701490
06-25546524
Commissie activiteiten senioren
Voorzitter:
activiteiten@ollandia.nl
Chantal Brugmans 06-13650408
Overige leden: 3 vacatures
Commissie materialen en middelen
Voorzitter:
materiaalbeheer@ollandia.nl
Chantal Brugmans
Kjeld Hermans
06-13650408
06-33765700
Terreinbeheer/materialen: Martien Hagelaars
Cor van Roosmalen
Toon Verberk
Wil Koolen
Jan   van Oirschot
Ad van der Heijden
Jan Vervoort
06-14449143
0413-475795
0413-758082
0413-472082
0413-475728
06-51661017
06-25422265
Onderhoud kleedlokalen en kantine Tiny Vervoort
Tiny   Thomassen
0413-476160
0413-476489
Terreinconsul: Antoon Smetsers 0413-420569
Kantinebeheer
Kantinebeheerder: Wim   Koolen 0413-477820
06-12996029
Kantinemedewerkers:
Kantine Ollandia 0413-474093
Commissie activiteiten jeugd
Leden: Koen Wouters
Claudia van Weert
Tom de Beer
Danielle van Nuland
06-22997389
06-81036034
06-17262291
06-41170765
Commissie wedstrijd- en algemene zaken:
Wedstrijdcoördinatoren   zondag Jan   Roché
Martien   Hagelaars
Ad   van der Heijden
Kees   Erven
Henk Bekkers
Jan Vervoort
Wil Thomassen
Leden   van bestuur
073-5477505
0413-475408
0413-476429
0413-477342
0413-476438
06-25422265
06-53843616
Wedstrijdcoördinatoren   zaterdag Rinus   Vervoort
Maria   Merks
Jan Wemmenhove
Vacatures
0413-476160
0413-479457
06-28234811
Ledenadministratie
ledenadministratie@ollandia.nl
Ad   van der Heijden 0413-476429
06-51661017
Commissie communicatie:
Voorzitter Vacature
Website
webmaster@ollandia.nl
Ad   van der Heijden 0413-476429
06-51661017
Wedstrijdverslagen: Mariëlle   Bekkers
Ad   van der Heijden
Erik   Huijbregts
06-36198104
0413-476429
06-53219952
Clubscheidsrechters senioren en jeugd
Rien Kastelijn (BRON)
Div. senioren & jeugdledenVacatures voor jeugd- en seniorenwedstrijden en voor BRON combinatie
0413-477443