Gegevens

Algemene gegevens:
VV Ollandia
Opgericht 1 juni 1956
Verenigingsnummer BB-JG-56F
Ingeschreven bij KvK onder nr. 40216481

Adres sportpark:
Sportpark Ekkerzicht
Den Ekker 1a
5491 ZK
Olland (gem. Sint-Oedenrode)
Tel. (0413) 474093

Bankrelatie:
Rabobank
Rek. nr. NL78RABO 01382 11 817

Secretariaat:
Pastoor Smitsstraat 13
5491 XL Sint-Oedenrode
tel. (0413) 420252

Ereleden: 

Sjef Hagelaars
(† sept. 2008)
Henk Kastelijn
(† okt. 2015)
Leo Lammers
(† sept 2017)
Ad Roché
(† mei 2015)
Jan Hubers
(† juni 2013)
Janus vd Wetering Jan Hagelaars Jan Roché Maria Roché Ad van der Heijden
Martien Hagelaars Rinus Vervoort Erik Huijbregts

Lid van Verdienste:

Antoon Smetsers Jan Hagelaars Dré van Lierop Wilbert Maas Jan van Oirschot
Huub vd Wetering Marij vd Wetering Jan Vervoort Kees Erven Chantal Brugmans

Clubman van het jaar:

1997:
Jan Hubers
1998:
Ad Roché
1999:
Dré van Lierop
2000:
Rinus Vervoort
2001:
Johan Verberk
2002:
Huub vd Wetering
2003:
Jan Hagelaars
2004:
Cor van Roosmalen
2005:
Wil Thomassen
2006:
John Hagelaars
2007:
Marij vd Wetering
2008:
Henk Kastelijn
2009:
Ad van der Heijden
2010:
Martien Hagelaars
2011:
Wim Koolen
2012:
Comm. jeugdaktiviteiten
2013:
Peter van Lierop
2014:
Michel van Hoof
2015
Onderhoudsploeg
2016
Rinus Vervoort
2017:
Peter van Lierop
2018:
John Hagelaars
2019:
Chantal Brugmans

Voetballer van het Jaar:

2000:
Wim Koolen
2001:
Ruud Hagelaars
2002:
Robert vd Biggelaar
2003:
Marcel Raaijmakers
2004:
Maurice Kastelijn
2005:
Robert vd Biggelaar
2006:
Peter van Lierop
2007:
Marcel Roché
2008:
Bart vd Tillaart
2009:
Carlo Siemons
2010:
René Raaijmakers
2011:
Ronny Thomassen
2012:
Stefan Erven
2013:
Tom Wouters
2014
Jos Leenderts
2015
Gerbe Voets
2016:
Rob vd Heijden
2017:
Paul van Driel
2018:
Stefan Erven
2019:
Stefan Erven
2022:
Kevin Vesters

Statuten en huishoudelijk reglement:

De vereniging heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee heeft de vereniging  rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk  aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij zij bewust  persoonlijk ernstig in de fout gaan. In de statuten staan de belangrijkste  regels van de vereniging over zaken als doelstelling, ledenvergadering,  bestuursverkiezing, enz. Ook staan hier de rechten en plichten van de leden in.  Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken  nog wat verder worden geregeld. De statuten (en het huishoudelijk reglement)  kunnen bij de secretaris worden ingezien.

Knvb-verzekering:
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond onder  het verenigingsnummer BB-JG-56F. Ieder lid van de KNVB is via deze  organisatie aanvullend verzekerd tegen WA en ongevallen van, naar en tijdens  verenigingsaktiviteiten, inclusief uitstapjes, toernooien en kampen. In  voorkomende gevallen kan hierop een beroep worden gedaan via onze secretaris.  

NKS:
De vereniging is ook lid van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Deze  organisatie legt zich toe op het adviseren en ondersteunen van de verenigingen  door ondermeer opleidingen, publicaties, jeugdsportkampen en bijstand op maat  aan het bestuur en commissies.

Opleidingen:
De vereniging laat alle medewerkers zoveel mogelijk een opleiding volgen als dat  nuttig is voor het werk dat zij in de club verrichten. De kosten worden  doorgaans voor een groot deel door de vereniging betaald. 

Mededelingen:
Er zijn mededelingenborden geplaatst in de kantine en bij sportpark Ekkerzicht. Bij  laatstgenoemde worden met name de wedstrijden en opstellingen bekend gemaakt,  alsmede afgelastingen. Overige mededelingen worden m.n via onze website bekend gemaakt en evt via de borden in de  kantine.  Voor wedstrijdverslagen, wedstrijdprogramma’s en andere  informatie maakt de vereniging zoveel mogelijk gebruik van het plaatselijk  weekblad MooiRooi. Verder worden er in het Eindhovens  Dagblad en Brabants Dagblad wedstrijdverslagen geplaatst. Bij  bijzondere gebeurtenissen worden bovengenoemde media geïnformeerd.