Doelstellingen

Het bestuur van v.v. Ollandia heeft een beleidsplan opgesteld onder het motto:

            v.v. Ollandia, een fijne club waar je fijn kunt voetballen.

In dit beleidsplan zijn, naast de doelstellingen, ook de wegen waarlangs het e.e.a bereikt dient te worden geformuleerd. Ook heeft de vereniging een jeugdplan opgesteld. In beide beleidsplannen komen met name onze sociaal-maatschappelijke functie en de daarbij behorende waarden en normen aan de orde. Hieronder de doelstellingen in hoofdlijnen:

1. Bij het 1e elftal is het streven gericht op het spelen in de 4e klasse
* 2e elftal fungeert als kweekvijver met goede mix van jeugd en ervaring
* 3e en 4e elftal en vrouwenteam zijn met name recreatief bezig en functioneren autonoom

2. Het technisch beleid en het jeugdbeleid is gericht op voldoende kwalitatieve en kwantitatieve aanwas voor de toekomst

3. Financieel zijn we een gezonde vereniging

4. De kwaliteit van de organisatie en de structuur maakt voorgaande mogelijk

Voorwaarden en subdoelstellingen:

  • Duidelijke taakverdeling / verantwoordelijkheid

  • Open communicatie met alle leden

  • Goede relatie en contacten met (Ollandse) verenigingen en andere instanties

  • Grote betrokkenheid bij de vereniging met daarbij een positief kritische instelling

  • Elk lid voelt zich thuis en weet zich gewaardeerd en gerespecteerd

De volledig uitgeschreven beleidsplannen kunnen op verzoek bij de secretaris of voorzitter van onze vereniging worden ingezien.